Forskningsprogrammer

IT Funk - IT for funksjonshemmede

IT Funk har vært Norges forskningsråds prosjekt "IT for funksjons­hemmede". Prosjektperiode: 1998 - 2012. Programmet videreføres ikke i en ny periode.

Universell utforming og tilgjengelighet for alle
IT Funk har bidratt til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får bedre tilgang til informasjons- og kommunikasjons­teknologi og derigjennom til samfunnet. IKT-baserte produkter og tjenester som utvikles for det allmenne markedet skal kunne brukes av alle, med minst mulig ekstra bryderi og utgifter. Prosjekter som har gitt økt tilgjengelighet til utdanning/opplæring og arbeid, har blitt prioritert.

IT Funks nyhetsbrev
For varsel om oppdateringer/nyheter på IT Funks nettsider:
Logo: AAL

Norge vil delta i ny AAL programperiode

Active and Assisted Living Joint Programme (AAL JP, 2014-2020) er en videreføring av det europeiske forsknings- og innovasjonsprogrammet Ambient Assisted Living JP (2008-2013). Norske myndigheter har besluttet at Norge skal delta i den nye AAL programperioden. Den norske deltakelsen vil forvaltes av Norges forskningsråd.

AAL-programmets mål er å:

  • Øke tilgjengeligheten til IKT-baserte produkter og tjenester som kan bidra til en aktiv og sunn aldring, bedre livskvalitet for eldre og pårørende og økt kvalitet i helse- og omsorgssystemene.
  • Sikre kritisk masse av europeiske virksomheter, spesielt SMBer, som driver anvendt forskning og innovasjon av IKT-baserte produkter og tjenester for eldre.
  • Stimulere til privat investering og bedre mulighetene for industrialisering og kommersialisering gjennom å utvikle felles rammeverk, standarder og retningslinjer.

AAL programmet er opptatt av sterk brukerinvolvering i prosjektene og god deltakelse fra små og mellomstore bedrifter. Programmet utlyser midler som hentes fra helseprogrammet i Horisont 2020 og nasjonale programmer. Prosjektene skal ha minimum 50 % egenfinansiering.

For å motta løpende informasjon om AAL anbefales det å abonnere på AALs eget nyhetsbrev. Meld deg på via AALs egne nettsider: www.aal-europe.eu

(27. mars 2014)

Norge vil delta i AAL Call-2014 - søknadsfrist i slutten av juni

Første utlysning i ny AAL programperiode er varslet og norske miljøer oppfordres til å delta. Det er planlagt at utlysningen skal publiseres 28. mars med søknadsfrist i slutten av juni. En forhåndsannonsering av utlysningen finner du her: www.aal-europe.eu/call-2014-pre-announcement-of-the-call-text

Utlysningen "Care for the Future" vil støtte utvikling av IKT-baserte løsninger som kan bidra til bærekraftige omsorgsmodeller som involverer offentlige, private og frivillige aktører.

Utlysningen, med spesielle føringer for norske deltakere i AAL-konsortier, vil bli annonsert på Forskningsrådets nettsider.

AAL arrangerer to-dagers møte i Brussel 16. og 17. april med informasjon og konsortiebygging. Les mer om arrangementet her: www.aal-europe.eu/aal-jp-call-7-info-day-and-consortium-building. (27. mars 2014)

Logo: Standard Norge

Lansering av fire nye standarder for et inkluderende samfunn

2. desember lanserer Standard Norge fire nye standarder for et inkluderende samfunn. Arbeidet med tre av standardene har vært en del av samarbeidsavtalen mellom IT Funk (Forskningsrådet) og Standard Norge. Standardene som lanseres omhandler:

  • krav til utforming av elektroniske dokumenter
  • krav til fysisk utforming av automater
  • brukermedvirkning og IKT
  • likeverdig tilgang til tjenester og krav til personlig tjenesteutøvelse
I forbindelse med lanseringen inviterer Standard Norge til et lanseringsseminar.
Mer informasjon og påmelding til seminaret finner du her. (18. november 2013)

Logo: IT Funk

Oppdatering av en rekke fullførte IT Funk-prosjekter

En mengde av prosjektene som IT Funk ga støtte til i 2012 er nå sluttført. Samtlige prosjekter er oppdatert med resultater og sluttomtale på IT Funks prosjektoversikt. Det gjelder også AAL-prosjektene "Mylife" og "V2Me". (29. august 2013)

AAL Forum 2013 i Norrköping 24. – 26. september

Klart for AAL Forum 2013 i Norrköping 24. - 26. september

Det er fremdeles mulighet til å melde seg på AAL Forum 2013 i Norrköping i dagene 24. - 26. september. Det er første gang Sverige er vert for den årlige konferansen som har blitt en viktig møteplass for alle som er opptatt av IKT og innovasjon for et aldrende samfunn. Konferansen samler forskere, brukere, forretningsutviklere og politikere fra hele Europa.
Informasjon om program og påmelding på forumets hjemmeside: www.aalforum.eu (29. august 2013)

Cover av boka Web og universell utforming

Ny bok om web og universell utforming

Morten Tollefsen i MediaLT lanserer 4. september en ny bok om web og universell utforming på Universitetsforlaget. IT Funk har gitt støtte til bokprosjektet. Universell utforming betyr mest mulig for flest mulig, altså økt tilgjengelighet på nettsteder. Boka gir en god oversikt over krav til nye løsninger og hvilke verktøy som kan brukes. Boka er nyttig og nødvendig for alle som driver med utvikling av web - enten bedrifter, organisasjoner, IT-selskaper og studenter innen IT og web.

(29. august 2013)

Logo: IT Funk

Presentasjoner fra avslutningskonferansen

Presentasjonene fra avslutningskonferansen er nå å finne nederst i artikkelen om konferansen. (23. august 2013)

Logo: IT Funk

IT Funk har gitt bedre tilgjengelighet for alle

Forskningsrådets IT Funk program har bidratt til økt tilgjengelighet til IKT og samfunnet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Mye er oppnådd med beskjedne midler. (1. juni 2013)

 

Eldre nyheter

Sist oppdatert 27.03.2014.


Forskningrådets logo
 Forskningsprogrammer

epost-ikon post@forskningsradet.no
kontakt-ikon 22 03 70 00
fax-ikon 22 03 70 01
brevpost-ikon Postboks 2700 St.Hanshaugen 0131 Oslo
besøksadresse-ikon Stensberggata 26